Công trình thi công

  • CÔNG TRÌNH ANH HẢI - QUẬN 7

    CÔNG TRÌNH: ANH HẢI ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: 176/18 NGUYỄN THỊ THẬP, PHƯỜNG BÌNH THUẬN, QUẬN 7, TP. HCM. CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG PHẦN THÔ Thi công phần cọc của công trình:                             L…