CÔNG TRÌNH ANH HẢI – QUẬN 7

CÔNG TRÌNH: ANH HẢI

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: 176/18 NGUYỄN THỊ THẬP, PHƯỜNG BÌNH THUẬN, QUẬN 7, TP. HCM.

CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG PHẦN THÔ

Thi công phần cọc của công trình:

                            LICK XEM HÌNH CHI TIẾT

Thi công phần đào đất móng, đổ bê tông lót móng và xây tường làm ván khuôn móng, dầm móng.

LICK XEM HÌNH CHI TIẾT

Thi công thép đài móng và thép dầm móng.

LICK XEM HÌNH CHI TIẾT

Nghiệm thu thép đài móng, dầm móng và đổ bê tông móng.

LICK XEM HÌNH CHI TIẾT

Leave a Comment